Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski
ul. Polna 9, 86-031 Osielsko
tel.: +48 52 561 04 89
fax: +48 52 561 04 98

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Klienta przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze, gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę Prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG

Dostęp do danych Klienta ma tylko Administrator.

Oznacza to, że dane nie są przekazywane w celach marketingowych, nie są sprzedawane ich ani nie wymieniane z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Dane Klienta przekazywane są wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizowane są usługi, które zostały zdefiniowane, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych umów.

Podstawy prawne przetwarzania danych.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą świadczymy.

Uaktualnienia naszej polityki prywatności.

Zawsze, gdy polityka prywatności ulega zmianie, jej najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.

Prawa Klienta w kontekście RODO.

Prawo dostępu do danych.

W każdej chwili Klient ma prawo sprawdzić, które z jego danych osobowych przechowujemy. W tym celu Klient może do nas napisać na adres sklep[at]tsfujitsu.pl lub zadzwonić pod numer +48 52 561 04 89. Informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych.

Gdy na podstawie zgody Klienta lub zawartej z Klientem umowy, przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana Klientowi lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Klienta.

Prawo do poprawiania danych.

Klient ma prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe znajdujące się na konto w sklepie tsfujitsu.pl oraz w ustawieniach w każdej chwili edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody.

Prawo do usunięcia danych.

Klient ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:

 • istnieje otwarte zamówienie – jeszcze niewysłane lub wysłane tylko częściowo;
 • brak opłaty Klienta, niezależnie od metody płatności;
 • istnieje podejrzenie lub jest pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat Klient niewłaściwie korzystał z naszych usług;
 • Klient dokonał zakupu w naszym sklepie – wtedy dane osobowe Klienta dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu.

Klient ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w zakresie, w jakim dane są przetwarzane, gdy istnieje prawnie uzasadniony interes. Wówczas przetwarzanie danych Klienta zostanie zaprzestane. Niemniej, jeśli zgodnie z prawem interes lub prawa Klienta zostaną unieważnione albo będą wobec Niego roszczenia prawne przetwarzanie danych będzie nadal kontynuowane. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym poinformowany.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni.

Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego, w tym na analizę swojego profilu, która jest prowadzona, aby stworzyć takie materiały.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Klient ma prawo zażądać, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu. Ograniczenie przetwarzanie danych nastąpi po sprawdzeniu zasadności interesu;
 • zgłosi, że dane osobowe są niepoprawne. Przetwarzanie danych zostanie ograniczone do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia ich używania;
 • nie występuje potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta, lecz są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli Klient stwierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy, ma prawo do kontaktu w celu wyjaśnienia, ma też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw.

Więcej informacji dotyczących danych osobowych Klienta oraz jak korzystać z przysługujących praw dostępne są w odpowiedzi na pytania na mail: sklep[at]tsfujitsu.pl lub pod numerem telefonu +48 52 561 04 89.

Wykorzystanie danych w procesie zakupowym.

Dane osobowe Klienta wykorzystywane są, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie tsfujitsu.pl.

W szczególności: aby przetwarzać zamówienia i zwroty Klienta, wysyłać powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są także do zarządzania płatnościami oraz przy reklamacjach i zgłoszeniach gwarancyjnych dotyczące zamówionych produktów.

Dzięki danym osobowym możliwe jest sfinalizowanie procesu zakupowego.
Na ich podstawie istnieje możliwość:

 • zidentyfikować Klienta i zweryfikować, czy wiek kwalifikuje Klienta do zakupów online;
 • potwierdzić adres Klienta z podmiotami zewnętrznymi;
 • sprawdzić historię płatności i wiarygodności kredytowej Klienta.

 

Przetwarzane dane osobowe.

 • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych.

Dane osobowe Klienta przekazywane są podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami, otrzymują je wyłącznie:

 • firmy, które przetwarzają adres Klienta;
 • agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
 • firmy, które realizują płatności;
 • firmy windykacyjne.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Klienta.

Dane Klienta przetwarzane są, aby świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.

Okres przechowywania danych Klienta.

Dane Klienta będą przechowywane tak długo, jak długo Klient będzie aktywnym klientem.

Korzystając z danych osobowych Klienta, będzie możliwe przekazywanie informacji i ofert marketingowych:

 • e-mailem;
 • SMS-em;
 • telefonicznie;
 • za pomocą komunikatów PUSH;
 • tradycyjną pocztą.

Dane Klienta do celów marketingu bezpośredniego przechowywane będą do momentu, w którym Klient wycofa swoją zgodę. Będą wysyłane informacje handlowe e-mailem, dopóki Klient zostanie uznany za nieaktywnego. Uznanie Klienta za nieaktywnego nastąpi w tedy, jeśli w ciągu trzech lat nie zostanie otworzony żaden e-mail przesłany od nas. W takim przypadku dane Klienta zostaną usunięte z bazy sklepu.