Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, iż Comtek Systems przestrzega wdrożonej polityki przetwarzania danych zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Klient zamawiając towar lub dokonując rejestracji poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego, wyraża równocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, przez firmę Comtek Systems z siedzibą w Polna 9, 86-031 Osielsko, w celu marketingowym.

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie działalności handlowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, z wykluczeniem danych związanych z działalnością handlową.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

COMTEK SYSTEMS Paweł Szachnowski
ul. Polna 9, 86-031 Osielsko
tel.: +48 52 561 04 89
fax: +48 52 561 04 98

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1497 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 RODO dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Comtek Systems tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych, oraz na potrzeby realizacji zamówień i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom.

Każdy Klient ma prawo do:

  • wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient może w każdym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
  • wycofania się z zgody na przetwarzanie danych w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  • dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzania zmiany w Polityce prywatności.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.